Kunstverein Oldenburg, 2014 (forthcoming)

Künstlerhaus Bethanien: Falkenrot Preis 2013 – 16 November – 16 December, 2013

New Works – 22 March – 13 April, 2013

Geometrie in LD. –  4 September – 13 October, 2012

2012 – 14 January – 11 February, 2012