W020181205420502037513

DORIAN GAUDIN

THE 6TH GUANGZHOU TRIENNIAL 2018

EXHIBITION: 21 December, 2018–10, March, 2019

 

Guangdong Museum of Art
38 Yanyu Road, Ersha Island, Yuexu District
Guangzhou, Guangdong
China

December 18th, 2018